Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ПОСРЕДНИКА УСЛУГИ

 

I. OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Shop today from USA е само посредник при поръчка на стоки и услуги от чуждестранни сайтове и не може да бъде отговорен за некоректно отношение от тяхна страна.  Ние можем да  Ви съдействаме при избора на стоки.

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ПОСРЕДНИКА предоставя услуги на потребителите чрез Интернет магазина /Shop today from USA/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона Поръчка , клиентът приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Клиентът получава потвърждение за поръчката по електронен път и с получаване на това потвърждение се счита, че  има сключен договор между страните.

3. ПОСРЕДНИКА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни или не съответстват на законовите разпоредби за електронна търговия.  Ако заявената стока липсва, а е направен превод на парите, сумата се възстановява напълно.

4. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

II. ДОСТАВКА

5. ПОСРЕДНИКА не носи отговорност за закъснение в случаите когато то се дължи на куриер или друг доставчик.

6. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ПОСРЕДНИКА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ПОСРЕДНИКА не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ПОСРЕДНИКА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

7. Гаранцията на стоките е валидна на територията на САЩ. При евентуален проблем, стоката се връща в САЩ за изпълнение на гаранцията. Всички допълнителни разходи са за сметка на клиента.

III. ЦЕНИ

8. Цените, които се виждат през линковете не включват транспортиране до складовата база в САЩ, България, митнически и др. такси, свързани с износа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

9. Клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва стоки вИнтернет магазина /Shop today from USA/.

10. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

11. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ПОСРЕДНИКА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

12. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /Shop today from USA/.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА 

13. ПОСРЕДНИКА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

14. ПОСРЕДНИКА след получаване на плащането се задължава да достави в срок заявената за покупка стока.

15. ПОСРЕДНИКА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ПОСРЕДНИКА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на  ПОСРЕДНИКА.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

16. ПОСРЕДНИКА гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. ПОСРЕДНИКА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

17. ПОСРЕДНИКА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - освен в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

 

Работим за Вас в София и Ню Йорк
Skype: shop.today1